- Galati - Public - Orase si comune din judetul Galati -
http://www.galatiportal.ro
http://www.galatiportal.ro
Home
Publicitate
Director
Contact

Galati - Public - Orase si comune din judetul Galati

Cuca

Comuna Cuca este asezată in partea de sud-est a României, Podişul de Jos al Moldovei, fiind parte componentă a judeţului Galaţi (fost Covurlui).

Coordonatele geografice sunt: 45°44' latitudine nordică şi 27°54' latitudine estică. Distanţa dintre latura de Est şi cea de Vest este de aproximativ 1,5 km, iar între latura de Nord şi cea de Sud de aproximativ 4 km.

Vatra satului (intravilan) este de circa 388 ha, cu tendinţa de extindere.

Diferenţa de nivel din partea cea mai de jos (cota 110 faţa de nivelul mării, care se gaseşte la sudul localităţii) şi cota cea mai de sus (160 m, în partea de nord) este de 50 m. Unghiul şi linia de panta este mică, aceasta fiind uşor practicabilă pentru toate vehiculele şi autovehiculele în toate anotimpurile (50 m diferenţă la o distanţă lungă de 4 km).

Construcţia locuinţelor (caselor) ţăranilor din comună sunt amplasate de o parte şi de alta a pârâului sec Lozova şi a căilor de comunicaţie ce intersectează şi străbat localitatea (Galaţi-Cuca-Băleni, Cuca-Rediu, Cuca-Fârţăneşti şi Cuca – sat Lupele, care aparţine de comuna Pechea) şi majoritatea sunt orientate fie cu faţa la răsărit, fie la Soare Apune.


2. DATE STATISTICE

a) Echiparea teritoriului

Suprafaţa totală 3.698 ha

Vatra Satului (intravilan) 388 ha

Locuinţe (case) 1.211

Locuinţe proprietate publică 32

b) Populaţia 2.877 locuitori
Cuca -


Galati - Public - Orase si comune din judetul Galati

Galati - linkuri utile - director.glp.ro | economic.glp.ro | armonicmedia.ro | imagini.glp.ro | bioritm.glp.ro |
harta.glp.ro | galatiportal.ro | e-director.ro | e-site.ro | anunt.glp.ro


www.galatiportal.ro - cel mai complet portal al judetului Galati -
2560676